NYHETERBÖCKERFÖRFATTAREFÖRLAGETARRANGEMANGPRESSKONTAKTSmockadoll förlag
NyheterNyheter
hos Smockadoll Förlag

Smockadoll ger ut poesi. Mestadels översatt poesi. Och prosa ibland.


”Sådant behöver vi mer av i det här landet, mer poesi, mer översatt poesi. Återigen får man bekräftat vad man redan anade – att lovvärda initiativ av det här slaget allt som oftast återfinns hos de små förlagen.” Therese Eriksson, Helsingborgs Dagblad

line

 

line

KOMMANDE nummer av SPRÅKA: Lenore Kandel-numret.

Förbeställ via e-post!

 

 

 

 

Kristian Carlsson X12:2016

Kristian Carlsson (f.1978) debuterade som författare 1996 och har tidigare publicerat några dussin egna verk och översättningar. Med anledning av att det nu gått 20 år sedan debuten, publiceras det under 2016 ett nytt verk av författaren varje månad.
23 januari: Alla vet hur lätt spädbarn förblöder
20 februari: Ingens självbiografi
16 mars: Poetiken spelar en roll


Kristian Carlsson - Alla vet hur lätt spädbarn förblöder
Poesi /// 50 sidor /// ISBN 978-91-86175-48-1

Den här dikten är en samtidsskildring späckad med barndomens fiktioner och vuxenhetens fantasifoster. En muntert melankolisk syntes av grumlig satir, absurdism, minnen och koncept. 

Beställ [150 kr]

 

Kristian Carlsson - Ingens självbiografi
Konceptuell prosa /// 40 sidor /// ISBN 978-91-86175-49-8

En konceptuell betraktelse över språkets verkningsgrad som sådan medan språket som sådant tas i bruk. Och naturligtvis en metafysisk kärleksförklaring till Gertrude Stein, som 1937 utgav Allas självbiografi.

Beställ [150 kr]

 

Kristian Carlsson - Poetiken spelar en roll
Prosa och konceptuell poesi /// 294 sidor/// ISBN 978-91-86175-50-4

Det konceptuella skapandets definitiva poetik broderas ut alltmedan den också aktivt tas i bruk för konkreta skapelseakter inuti volymen. Poetiken grundar sig i en sammanlagd helhetssyn på kulturen och behovet av att tala kring den och om författarpersonligheten mitt i den.

Beställ [200 kr]

lineLia Liqokeli - Så skrattade jättens fru
Dikter /// 170 sidor /// ISBN 978-91-86175-47-4
Översatt av Manana Kobaidze & Kristian Carlsson

Lia Liqokeli är född 1986 i en liten bergsby i Georgien och numera bosatt i huvudstaden Tbilisi. 2013 gav hon ut debutboken Så skrattade jättens fru som blev en stor framgång på den georgiska litteraturscenen och hyllades av kritikerna. Lias dikter är oftast sagolika berättelser och allting är ytterst lekfullt och högst allvarligt på samma gång. Lias ytterliga frihet i tankesätt och hennes modiga öppenhet, i kombination med originella och oväntade bilder och metaforer, innebar att hennes poesi plötsligt fyllde ett tidigare oidentifierat tomrum i den Georgiska litteraturen. Boken tilldelades litteraturpriset Saba, det mest prestigefyllda i Georgien.

Beställ [220 kr]

line

 Maia Sarishvili - MIKROSKOP och andra dikter
Dikter /// 106 sidor /// ISBN 978-91-86175-46-7
Översatt av Manana Kobaidze & Kristian Carlsson

Maia Sarishvili är född 1968 i Georgiens huvudstad Tbilisi. Hennes dikter har publicerats alltsedan 1990-talet och hon debuterade i bokform 2001. Diktsamlingen Mikroskop från 2007 är hennes andra bok, och den tilldelades det prestigefyllda Saba-priset när den kom ut i Georgien. Maia tar sin utgångspunkt i vardagshändelser och den storstadsmiljö hon vuxit upp i. Dikterna börjar sin berättelse i någonting helt alldagligt, men övergår snabbt till ett underliggande innehåll som är långt mörkare och ibland skrämmande. Det är dikter som med sitt mörker vill lyfta fram ljuset. Förutom diktsamlingen Mikroskop innehåller denna volym ett urval av hennes senare dikter.

Beställ [170 kr]

lineFreke Räihä - Baggböleri
Dikter /// 98 sidor /// ISBN 978-91-86175-45-0
Med illustrationer av Håkan Eklund

"Baggböleri" är en dikt om att ta strid för drägliga arbetsförhållanden. Den utgår från Sveriges längsta lockout i början av förra seklet och ser paralleller med den kamp som förs i dag. Boken är skriven utifrån dokument funna i Arbetarrörelsens arkiv.

Beställ [170 kr]

lineDiana E. Vallejo - Dromedaren på den blå balkongen/
El dromedario en el balcón azul

Dikter /// Tvåspråkig utgåva /// 158 sidor /// ISBN 978-91-86175-44-3
Översättning från spanska: Kristian Carlsson & Isabel Rescala

Poeten och människorättsaktivisten Diana E. Vallejo är född 1969 i Honduras, men tvingades lämna landet en tid efter statskuppen 2009 och blev Jönköpings läns första fristadsförfattare 2013-2015. I denna tvåspråkiga volym presenteras hennes empatiska diktning för första gången på svenska.

 

Beställ [170 kr]

line

 Valerie Solanas - Upp i röven på dig
Pjäs /// 136 sidor /// ISBN 978-91-86175-41-2
Översättning från engelska och introduktion: Kristian Carlsson

»Jag är så kvinnlig att jag är samhällsomstörtande.»

Valerie Solanas mytomspunna pjäs Upp i röven på dig antogs länge vara försvunnen.

Men den var bara försummad och istället kan Solanas litterära arv fördubblas.

SCUM manifest + Upp i röven på dig = sant.

 

Recensioner:

Ur recension i Bernur Blog:
"På det lilla men energiska förlaget Smockadoll utkommer nu sensationellt nog en fortsättning på Solanas författarskap.[...] I stället för att fråga sig om det är bokstavligt eller bildligt menat kan du se hur [Solanas] agerar på båda planen samtidigt. Och karaktären Bongi är en ovanlig sanningssägare, som genomskådar moderna företeelser som livspusslets stressnivåer."

Beställ [200 kr]

line

 Zurab Rtveliashvili - Poesins diktatur
Dikter /// 130 sidor /// Serie Splint 012 /// ISBN 978-91-86175-42-9
Översättning från georgiska: Marina Jobava & Kristian Carlsson, samt Manana Kobaidze & Kristian Carlsson

Zurab Rtveliashvili föddes i Kazakstan 1967 men växte upp i Georgiens huvudstad Tbilisi. Han började skriva dikter på georgiska redan i nioårsåldern men tog sedermera universitetsexamen i rättsvetenskap innan hans dadaistiska tendenser fick ta överhanden på 1990-talet.

Hans civilt olydiga texter agerade 2003 både startskott och ledmotiv till den pacifistiska »Rosenrevolutionen» i Georgien. Under de följande åren hann han även med att ideligen arresteras för sina framträdanden samt avtjäna ett kortare fängelsestraff som samvetsfånge. Europadomstolen dömde 2012 staten Georgien för att ha brutit mot de mänskliga rättigheterna på ett flertal punkter gentemot Zurab Rtveliashvili.

Som poet är han emellertid alltjämt bannlyst. Poesins diktatur, som skulle bli hans fjärde diktsamling, låg 2010 färdig för tryckning på ett förlag i Georgien, men stoppades av myndigheterna.

Zurab Rtveliashvili är sedan 2009 bosatt i Stockholm.

Bokens förord är skrivet av David Chikhladze.
Och efterordet av Pär Hansson.

 

Beställ [200 kr]

line

 Freke Räihä - Logos
Prosa /// 142 sidor /// ISBN 978-91-86175-40-5

Logos är imperfekt; en självbiografisk läroskrift i försök, en poetik. I Logos skriver författaren in sig i sin egen litteratur för att med hjälp av litteraturvetenskapen omförhandla sitt förhållande till sig själv och poesins förhållande till omvärlden.

Freke Räihä (1978-) har tidigare utgett nio böcker. Logos är hans andra bok på prosa.

 

Beställ [190 kr]

line

 Honorina Chitic - Trots allt och likväl
Dikter /// 86 sidor /// Serie Splint 013 /// ISBN 978-91-86175-43-6
Översättning från rumänska: Inger Johansson

Honorina Chitic kom till Sverige 1987 från Rumänien där hon under 30 år hade varit verksam som läkare. Hon debuterade 1998 och har sedan dess publicerat sju diktsamlingar i Rumänien. På svenska utgör trots allt och likväl den fjärde volymen som översatts av Inger Johansson.

Chitic skrev dikter långt innan hon kom till Sverige men det politiska klimatet gjorde det förutsättningslöst att — annat än med enstaka dikter i tidskrifter — försöka sig på publicering. Efter växande problem med diktaturens säkerhetstjänst hade hon egentligen planerat att söka politisk asyl i Paris, men hamnade i Sverige eftersom hon gjorde ett stopp på vägen. Och hon har bott här sedan dess, huvudsakligen i Malmö.

Serie Splint är en särimnergris som bökar upp tryfflar bland de författare i landet som skriver på främmande språk – och månar om översättningarna som en kycklingmamma. Serie Splint limmar ihop livskraftiga träd av språkdjungelns flisor, splitter och splint.

 

Beställ [160 kr]

line

 Kristian Carlsson - Rudimentär//Avfärda
Dikter /// 100 sidor /// ISBN 978-91-86175-39-9

I Rudimentär//Avfärda närs språkets och kapitalets världar med ny brokighet i en tillvaro där white trash-epitetet blivit allmänhetens vardag.

Kristian Carlsson (f.1978) debuterade 1996. Det här är hans tjugotredje bok.

 

Beställ [140 kr]

line

 Nasrin Madani - Jag har passerat torra årstider
Noveller /// 286 sidor /// Serie Splint 011 /// ISBN 978-91-86175-38-2
Översättning: Tobias Bernander

Författaren och journalisten Nasrin Madani föddes 1979 i Iran. Hon debuterade 1999 och har kunnat publicera två prosaböcker, men hennes noveller om kvinnor, minoritetsgrupper och samhällets utstötta har till största del drabbats av censur. 


2012 tvingades Nasrin Madani i exil och är numera bosatt i Växjö, där hon varit stadens första fristadsförfattare.

Madanis noveller blir i den här boken för första gången tillgängliga i tryck - i svensk översättning av Tobias Bernander. 

Med svart humor skildrar Nasrin Madani de osynliga och tystade i den rådande ordningens utmarker. Det handlar om liktvättare, prostituerade, missbrukare, kurder, religiösa minoriteter, hundägare - och kvinnor. 

En handfull av novellerna har även tilldelats litterära utmärkelser under 2000-talet. 

Bokens förord är skrivet av doktor Amir Banu-Karimi, lärare i persisk litteratur vid Teherans universitet.
Och efterordet av frilandsjournalisten Karolina Jeppson.

 

Beställ [200 kr]

line

Bushwickmonologerna

Kristian Carlsson, m.fl. - Bushwickmonologerna
2 CD, ca 2 tim 35 min + 24 sidors booklet /// ISBN 978-91-86175-37-5

I monologformen har Kristian Carlsson revitaliserat sitt författarskaps konceptuella bevekelsegrunder för att däri kunna ge sig hän åt ett personligare tilltal. Varje monolog utgår från läsningen av en roman, men vindlar inspirerat långa sträckor därifrån i en blandning av samhällskritik, populärkulturella referenser och självanalys.

De här monologerna av Kristian Carlsson kommer från liveinspelningar på elva Bushwick Book Club i Malmö och Helsingborg under åren 2012-2014 (www.bushwick.se). Inom Bushwick-konceptet bjuds författare, musiker och andra kulturutövare in att läsa en bok och låta sig inspireras till nya verk; som framförs unikt för arrangemangen.
Bushwick Book Club startade i New York och togs till Sverige av författaren Kristian Carlsson och musikern Thomas Teller. Denna originalljudbok innehåller även ett flertal av de utbroderade introduktioner och utroduktioner, som blivit ett signum för Carlsson och Teller.

Några av de många musiker som har uppträtt under åren medverkar med livetagningar av sina specialskrivna låtar: HELENA ARLOCK, BRÄKNE-HOBY,  KRISTOFFER JONZON, MARIA LECK, THE ORLES, THOMAS TELLER, YOUR SAVIOURS.

De texter som har inkluderats i Bushwickmonologerna har skrivits med anledning av följande romaner: Fredrik Backmans ”En man som heter Ove”; Alicia Erians ”Towelhead”; Janet Frames ”Doftande trädgardar för de blinda”; Maria Gripes ”Agnes Cecilia”; Khaled Hosseinis ”Och bergen svarade”; Petra Hulovas ”Allt detta tillhör mig”; Erlend Loes ”Naiv. Super”; Alice Munros ”För mycket lycka”; Ernesto Sabatos ”Om hjältar och gravar”; Francoise Sagans ”Bonjour tristesse”; Virginia Woolfs ”Orlando”.

Kristian Carlsson är född 1978 och debuterade som författare 1996. Bland hans verk kan nämnas ”Nittonhundratalssviter; en skönlitteratur”, ”Skäggkonceptet” och ”Historietterna”. Han är även översättare av, främst, samtida poesi från USA. Samt förläggare för ett flertal av Sveriges fristadsförfattare.

 

Beställ [150 kr]

line

 Rabindranath Tagore - Mitt hjärta dansar
Dikter i urval /// 326 sidor /// ISBN 978-91-86175-35-1
Översättning och urval, kommentarer och efterord: Kristian Carlsson
Förord: Anisur Rahman

Rabindranath Tagore (1861-1941) tilldelades 1913 Nobelpriset i litteratur på felaktiga men inte obefintliga grunder.

Han är både livsglädjens poet och sorgernas idisslare.

Det här är det första moderna urvalet på svenska.

Beställ [200 kr]

line

 

 

 

 Clemens Altgård - Odöd
Dikter /// 68 sidor /// ISBN 978-91-86175-36-8

Clemens Altgård (f.1959) är en poet i konsekvent opposition.

Odöd är hans efterlängtade sjätte diktsamling: två decennier av rykten har blivit en ny sanning.

Här resonerar poeten med dikterna som staden gör med världen och självet gör mot jaget. Clemens Altgård axlar sin pånyttfödda rätt att dikta för ännu en desillusionerad samtid.

 

Beställ [160 kr]

line

 

 Pär Kregh - Djurhjärtat
Prosa /// 424 sidor /// ISBN 978-91-86175-34-4

När Pär är tjugoett år gammal köper han en enkelbiljett till södra Spanien, mest av allt rymmer han från sig själv – men han bryr sig inte heller om att berätta för de andra att han ger sig av.

Djurhjärtat är ett barhjärtat stycke prosa om att genomleva en depression, slungas handfallet mellan de utsträckta händernas godsinthet och ondska, mellan sin egen likgiltiga välvilja och desperata illvilja, om att tro på döden lika starkt som på kärleken, om att behöva vara en människa och därmed vara tvungen att göra sig mänsklig.

Pär Kregh (f.1978) är en svenskspråkig författare som har spenderat det mesta av sitt vuxna liv i Spanien.

Han har tidigare utgivit prosaboken Ångestens lilla röda (H:ström, 2008) och diktverket Anagrampermutationer (Smockadoll, 2008).

Djurhjärtat är hans första regelrätta fullängdare.

Beställ [200 kr]

lineNaeimeh Doostdar - Så småningom gick jag inte hem
Censurerade dikter och noveller

Serie Splint 10. /// 220 sidor /// ISBN 978-91-86175-30-6

Översättning: Sohrab Rahimi & Kristian Carlsson

Naeimeh Doostdar föddes 1977 i Teheran. Hon påbörjade redan i gymnasieåldern sin karriär som journalist och har mottagit ett flertal nationella utmärkelser. Parallellt har hon även skrivit poesi och prosa, vilket har lett till fyra utgivna böcker i Iran. När det politiska klimatet i Iran förvärrades 2009 fängslades Naeimeh Doostdar för sin blogg och obekväma journalistik - vilket i förlängningen ledde till nödvändigheten av exil. 2012-2014 är hon således fristadsförfattare i Malmö genom International Cities of Refuge Network (ICORN). 

"Så småningom gick jag inte hem" består, till merparten, av en diktsamling och en novellsamling som har det gemensamt att de båda belades med publiceringsförbud av den statliga iranska förhandscensuren. De två samlingarna har tematiska drag som tydligt binder dem samman och Naeimeh Doostdar ger här röst åt moderna storstadskvinnor i Teheran och den problematik - i relationer och samhälle - som är deras vardag.

Förord har skrivits av journalisten Karolina Jeppson.

Serie Splint är en särimnergris som bökar dikttryfflar bland de författare i landet som skriver på främmande språk — och månar om översättningarna som en kycklingmamma. Serie splint limmar ihop vackra träd av språkdjungelns flisor, splitter och splint.

 

 

Beställ [200 kr]

line
 

 

line

 


SPRÅKA - tidskrift
på CD för ljud & litteratur

(tryck här för att läsa mer)

 

 

Språka

 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

 

Övrigt ljudarkiv

 

Karin Lentz & The Eyebrow Berries

Ett ljudspår med 4 kortdikter inspelade 2009.

01: "Som musa dröm hägring…”
—— ”Man får ärligen erkänna att filosoferna”
—— ”Kvinnor gjorde resor”
—— ”Som daggmasken fruktar du också”

_____________________
_____________________

Ur ”The Ougler Sessions” 2010

Olika artister har fått göra musikaliska tolkningar för en CD som kommer att följa med Alice P. Ouglers diktsamling.
— Här är några smakprov:

01: Julie LaMendola: The spangle
02: Elisabeth Devlin: Dead weight tonnage
03: The Eyebrow Berries: Archaic dowry

_____________________
_____________________


Språka på poetiska:
soundtrack edition

Liveinspelning 2008

Första sessionen:
Poeter läser dikter till improvisationer av gitarrtrion HALStER.

Del 1: Muayed Abdul Sattar på arabiska
Del 2: Honorina Chitic på rumänska
Del 3: Sohrab Rahimi på farsi/svenska

Andra sessionen:
Claus Høxbroe feat. Kasper Schulz.
En provokationskavalkad på ljud, läten och danska med den beatinfluerade poeten Claus Høxbroe & ljudbildsimprovisatören
Kasper Schulz.

Del 1: före strömavbrottet
Del 2: efter strömavbrottet
Del 3: encore